1

ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้เดินทางมาโปรดญาติโยม

พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ได้เดินทางมาโปรดญาติโยม ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งมีข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ตลอดจนผู้มารับบริการ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทำบุญบริจาค อาหารแห้ง แพมเพิส สิ่งของอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ฯลฯ เพื่อนำไปดูแลผู้ป่วย HIV , เด็กกำพร้า , คนชราที่ถูกทอดทิ้ง รวมไปถึงช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคม และโครงการอื่นๆ ภายใต้ความเมตตาของหลวงพ่ออลงกต โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมถวายภัตตาหารเพลและถวายปัจจัยทำบุญ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566