1

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ๋ จำนวน 560 ชิ้น และผ้าอ้อมเด็ก Babylove จำนวน 258 ชิ้น ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนงานดูแลผู้ป่วย โดยมี นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาโทหญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร รอง ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566