1

บริษัท เค็นเน็ต เท็กซ์ไทล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเสื้อผ้าเด็ก

บริษัท เค็นเน็ต เท็กซ์ไทล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดย คุณอรุณพร ไพศาลอุดมทรัพย์ มอบเสื้อผ้าเด็ก จำนวน 61 กก. เพื่อสนับสนุนงานดูแลผู้ป่วยเด็ก รพ.ฯ โดยมี นาวาโทหญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร รอง ผอ.ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566