1

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นพี ดีเว็ลล็อปเมนท์ จำกัด มอบเครื่องผลิตออกซิเจน

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นพี ดีเว็ลล็อปเมนท์ จำกัด โดย พลเรือโท เบญญา นาวานุเคราะห์ มอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 6 เครื่อง มูลค่ารวม 120,000 บาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. โดยมี นาวาเอก จตุรงค์ ตันติมงคลสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566