1

ครอบครัวหงสกุล มอบเงินบริจาค

ครอบครัวหงสกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ และเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 1 เครื่อง ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566