1

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 2

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า - มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล และพลเรือตรีหญิง ภาวิกา ธรรมโน ที่ปรึกษา ผอ.รพ.ฯ ด้านแพทยศาสตรศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566