1

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง “ Personality Perspective พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมภาพลักษณ์สู่การเป็นแพทย์มืออาชีพ ”

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง “ Personality Perspective พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมภาพลักษณ์สู่การเป็นแพทย์มืออาชีพ ” ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566