1

ดร.ทรงพร จั่นเทศ มอบเงินบริจาค

ดร.ทรงพร จั่นเทศ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี นาวาโทหญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566