1

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการมหกรรมคุณภาพการบริหารการพยาบาล

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมคุณภาพการบริหารการพยาบาล “ Variety of Nursing Quality 2023 ” พร้อมเยี่ยมชมโปสเตอร์งานคุณภาพและนวัตกรรมทางการพยาบาลของหน่วยงานสังกัดฝ่ายการพยาบาล โดยมี นาวาเอกหญิง มัญชุสา น้อยอำแพง รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566