1

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการ “ ปันบุญ...ทำบุญเดือนเกิด ”

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการ “ ปันบุญ...ทำบุญเดือนเกิด ” ให้แก่กำลังพลสังกัด รพ.ฯ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม ได้ทำบุญร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องศิริพัฒน์ สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566