1

รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับหน่วยงานที่นำเสนอผลงานคุณภาพ

นาวาเอกหญิง มัญชุสา น้อยอำแพง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับหน่วยงานที่นำเสนอผลงานคุณภาพ ด้านแนวปฏิบัติทางการพยาบาลและด้านนวัตกรรมทางการพยาบาล ในงานมหกรรมคุณภาพการบริการการพยาบาล “ Variety of Nursing Quality 2023 ” จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566