1

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการ

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการ แก่พยาบาลวิชาชีพจบใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี นาวาเอก ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดฯ และนาวาเอกหญิง มัญชุสา น้อยอำแพง รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมพลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566