1

พิธีเปิด “ สวนสมุนไพรหมอพร ” ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิด “ สวนสมุนไพรหมอพร ” ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวาระแห่งการสิ้นประชนม์ครบ 100 ปี โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และแพทย์หญิง สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา ร่วมพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 
ภายในสวนสมุนไพรหมอพร จะประกอบด้วยสมุนไพรนานาชนิด เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยให้แก่ประชาชนที่สนใจ โดยแบ่งพื้นที่การปลูกสมุนไพรที่ใช้รักษาตามกลุ่มอาการโรค มี QR code ติดอยู่ตามต้นสมุนไพรแต่ละตัว ทำให้สะดวกในการศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ต่อไป