1

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดกิจกรรม “ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก ” ประจำปี 2566

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก ” ประจำปี 2566 พร้อมมอบรางวัลการประกวดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกของ รพ.ฯ โดยภายในงานได้จัดให้มีบูทนิทรรศการและการเสวนา หัวข้อ “ บุหรี่ภัยร้าย ทำลายสุขภาพคนทำงาน ” จัดโดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566