1

ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ ร่วมกับ ทีมการสอนช่วยชีวิตขั้นสูง รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ ทีมการสอนช่วยชีวิตขั้นสูง รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ : Advanced Cardiovascular Life Support for Healthcare Provider (ACLS-P) ” โดยมี นาวาเอกหญิง จริยา สันตติอนันต์ และทีมงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566