1

กลุ่มงานจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและเครื่องมือแพทย์ รพ.ฯ จัดการอบรม

นาวาเอก จตุรงค์ ตันติมงคลสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการอบรม " Medical Equipment Update 2023 : Respiratory care in Transport Ventilator " โดยมี นาวาเอก สรภพ ภักดีวงศ์ แพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และคุณรักษ์ ชุ่มศิริ Product Specialist บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566