1

สำนักงานส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ จัดโครงการส่งเสริมงานวิจัย รพ.ฯ ปี 66

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมงานวิจัย รพ.ฯ ปี 66 กิจกรรมสัมมนางานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ “ แรงบันดาลใจ เทคนิคการวิจัย ทุนวิจัย และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา " พร้อมมอบรางวัลให้ผู้วิจัยที่โครงร่างการวิจัยได้รับการรับรอง โดยมี พลเรือตรี อนุสรณ์ ยังคุ้มญาติ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ, พันเอก กิตติ รัตนดิษฐ์ รอง ผอ.สนป.วห.กห. , นาวาเอก เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ รอง หน.กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ฯ และคณะวิทยากรจาก สวพ.ทร. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566