1

ศูนย์คุณภาพ รพ.ฯ จัดงาน “ กิจกรรมมหกรรมคุณภาพ รพ.ฯ ”

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน “ กิจกรรมมหกรรมคุณภาพ รพ.ฯ ” โดยมี กิจกรรมการนำเสนอผลงานคุณภาพ Oral Presentation จากหน่วยงานต่างๆ ของ รพ.ฯ พร้อมทั้งมีกิจกรรม Workshop การทำ Line OA และ Workshop การทำ A-Could จัดโดย ศูนย์คุณภาพ รพ.ฯ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566