1

องค์กรแพทย์ รพ.ฯ จัดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์แพทย์ผู้นำโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลคุณภาพ

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์แพทย์ผู้นำโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลคุณภาพ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ การฟ้องร้องบุคลากรทางการแพทย์ เรื่องใกล้ตัวหมอและพยาบาล ” โดย ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566