1

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับการเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานต้อนรับ นายแพทย์มนตรี ลักษณ์สุวงศ์ และอาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ในการเข้าเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อเฝ้าระวังหลังต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566