1

คณะอาจารย์จากแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรีหญิง ภาวิกา ธรรมโน ที่ปรึกษา ผอ.รพ.ฯ ด้านแพทยศาสตรศึกษา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566