1

สน.สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู รพ.ฯ จัดกิจกรรม “ ปิ่นเกล้าร่วมปฏิบัติธรรม นำองค์กรมีสุข ”

สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรม “ ปิ่นเกล้าร่วมปฏิบัติธรรม นำองค์กรมีสุข ” โดยนำบุคลากรของ รพ.ฯ ไปร่วมปฎิบัติธรรม ฝึกการนั่งสมาธิและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566