1

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ นำคณะทำงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (ครอบคลุมเชื้อไวรัสรวม 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ชนิด A H1N1 , ชนิด A H3N2 และชนิด B ) ให้กับพระภิกษุสงฆ์ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยมี บุคลากรจากสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ) เป็นผู้ดำเนินการฉีดฯ พร้อมทั้งนำคณะทำงานฯ เข้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566