1

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด บริจาคชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้องชนิด 4K

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด บริจาคชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้องชนิด 4K มูลค่า 3,973,000 บาท มอบให้ห้องผ่าตัดศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566