1

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การกู้ชีพทารกแรกเกิด NCPR 2023 ” ประจำปี งป.66

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การกู้ชีพทารกแรกเกิด NCPR 2023 ” ประจำปี งป.66 จัดโดย กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ เพื่อเป็นการทบทวนและฟื้นฟูความรู้ รวมถึงทักษะในการช่วยเหลือกู้ชีพเด็กให้มีความทันสมัย สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566