1

พลเรือโท ทนง ศิริรังษี มอบเงินบริจาค

พลเรือโท ทนง ศิริรังษี มอบเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ และพลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566