1

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดการประชุมชี้แจงเปิดตัว “ Application SPPH Connect ง่าย...เพียงปลายนิ้ว ”

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเปิดตัว “ Application SPPH Connect ง่าย...เพียงปลายนิ้ว ” เพื่อเป็นการเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพยุคดิจิทัล 4.0 ให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566