1

สมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินบริจาค

สมาคมภริยาทหารเรือ โดย คุณจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ มอบเงินบริจาคจำนวน 245,600 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี นาวาเอก เฉลิมพล นิยมรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพ รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์สุขภาพ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566