1

ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และชมรมพยาบาลทหารเรือ จัดการประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2566

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2566 เรื่อง “ สุขภาพดีวิถีใหม่ กับความท้าทายในยุคสังคมผู้สูงอายุ : On New Normal Good Health with Challenges in An Aging Society ” จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และชมรมพยาบาลทหารเรือ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566