1

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM VARIETY เรื่อง MINIMALLY INVASIVE SURGERY IN GYNECOLOGY (MIS IN GYNECOLOGY)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM VARIETY เรื่อง MINIMALLY INVASIVE SURGERY IN GYNECOLOGY (MIS IN GYNECOLOGY)

ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผ่าตัด-วิสัญญีกรรมร่วมกับกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม จัดกิจกรรม KM VARIETY เรื่อง MINIMALLY INVASIVE SURGERY IN GYNECOLOGY (MIS IN GYNECOLOGY)

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 12.30 -15.30 น.ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ อาคาร 100 ปี ชั้น 5 ห้อง 501

วิทยากร…ร.อ.หญิง จิตตรินทร์ ศรีระอัมพุช แพทย์ประจำกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ฯ