1

พิธีถวายสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถวายสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและกำลังพลของ รพ.ฯ ดังนี้ พระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลเทพราชเทพารักษ์ ศาลพระภูมิชัยมงคล และอาศรมหมอพร โดยมี พลเรือตรีหญิง ภาวิกา ธรรมโน ที่ปรึกษา ผอ.รพ.ฯ ด้านแพทยศาสตรศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.ฯ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง รพ.ฯ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566