1

งานชมรมพยาบาลสี่เหล่า เดินการกุศล “ ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ 21 ”

นาวาเอกหญิง เฉลิมศรี สองห้อง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล และนาวาเอกหญิง นวลลักษณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ พร้อมคณะข้าราชการ รพ.ฯ คณะครู วพร. และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานชมรมพยาบาลสี่เหล่า เดินการกุศล “ ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ 21 ” โดยมี พลโท เกษม ภิญโญชนม์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระราชวังพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566