1

กิจกรรมงานสัปดาห์วันเบาหวานโลก “ ปิ่นเกล้าห่วงใย รู้ทันภัยเบาหวาน ”

นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์ รองผอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร เยี่ยมชมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วันเบาหวานโลก “ ปิ่นเกล้าห่วงใย รู้ทันภัยเบาหวาน ” จัดโดย สน.สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ โดยภายในงานมีกิจกรรมการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดโดยการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วพร้อมแปลผล ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตรวจจอประสาทตา ตรวจฟัน ฯลฯ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566