1

สน.สร้างเสริมสุขภาพปละการฟื้นฟู รพ.ฯ ร่วมกับ สหวิชาชีพ จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอก จตุรงค์ ตันติมงคลสุข รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายบริการสุขภาพ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันเบาหวานโลก “ ปิ่นเกล้าห่วงใย รู้ทันภัยเบาหวาน ” โดยมี พลเรือตรี ศักดิ์ชัย อนันตชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ รพ.ฯ ได้จัดขึ้นโดยให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเบื้องต้นโดยการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมแปลผล ให้กับกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมทั้งให้บริการตรวจจอประสาทตา ตรวจฟัน ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพช่องปาก การออกกำลังกาย อาหาร และปัญหาสุขภาพอื่นๆ ณ สโมสรสัญญาบัตร อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า อร. จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566