1

กำลังพล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แถวรับฟังสาร

นาวาเอก จตุรงค์ ตันติมงคลสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ นำกำลังพล รพ.ฯ แถวรับฟังสารจาก พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566 ณ โถงหน้าห้องประชุมพลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566