1

ตามดำริท่านผู้บัญชาการทหารเรือ ให้มีการจัดเลี้ยงอาหารแก่กำลังพลทุกนายของกองทัพเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566

ตามดำริท่านผู้บัญชาการทหารเรือ ให้มีการจัดเลี้ยงอาหารแก่กำลังพลทุกนายของกองทัพเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ดำเนินการตามดำริดังกล่าว โดยได้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่กำลังพลทุกนาย ตั้งแต่ ข้าราชการ ทหาร พนักงาน ลูกจ้างของโรงพยาบาล โดยมี พลเรือตรี สมชาย จันทโรธร และคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เป็นผู้แทนมอบอาหารให้แก่หน่วยต่างๆ พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพ.ฯ ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566