1

นาวาเอกหญิง ภาศรี มหารมณ์ รับมอบรางวัลเกียรติยศนาวี บุคคลดีเด่นกองทัพเรือ

นาวาเอกหญิง ภาศรี มหารมณ์ หัวหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน และอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศนาวี บุคคลดีเด่นกองทัพเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566 โดยมี นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้มอบ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566