1

การประชุมคณะทำงานแนวทางการแพทย์เชิงรุก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานแนวทางการแพทย์เชิงรุก รพ.ฯ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์เชิงรุกของ รพ.ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม ณ ห้องประชุมพลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566