1

กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ

นาวาเอกหญิง ชนกนาถ วัชรากร หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ “Laboratory Accreditation (LA)” โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ในมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 12 “Thailand LA Forum 2023” ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566