1

พฤฒเวชโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารชั้น 3

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีทำบุญเปิดอาคารชั้น 3 พฤฒเวชโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสามารถให้บริการดูแลผู้สูงอายุได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมอีกจำนวน 15 เตียง โดยมีทั้งแบบห้องรวม 4 เตียง และห้องพิเศษ (เดี่ยว) ณ พฤฒเวชโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566