1

รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร รับแถวตรวจบัญชีพลประจำเดือนธันวาคม

นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร รับแถวตรวจบัญชีพลประจำเดือนธันวาคม และให้โอวาทแก่กำลังพล รพ.ฯ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566