1

บริษัท วอนท์ วอนท์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ คิวคิว กัมมี่

บริษัท วอนท์ วอนท์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ คิวคิว กัมมี่ จำนวน 100 ลัง ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี นาวาโทหญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร รอง ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ กลุ่มงานโภชนบำบัด รพ.ฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566