1

บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด มอบเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดผสมวิตามินซี

บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด มอบเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดผสมวิตามินซี จำนวน 300 กล่อง ให้บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี นาวาตรี สรวงสุดา แนวจิตร หน.แผนกรับบริจาค ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพ.ฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566