1

ดร.วีระ - คุณกุลวรัดดา วีระกุล มอบเงินบริจาค

ดร.วีระ - คุณกุลวรัดดา วีระกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ อดีตผู้อำนวยการ รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566