1

คุณศิริสุข หิรัญยพิสุทธิกุล มอบเงินบริจาค

คุณศิริสุข หิรัญยพิสุทธิกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี นาวาตรีหญิง สรวงสุดา แนวจิตร หน.แผนกรับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566