1

สวัสดีปีใหม่ 2567 บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าทุกท่าน

สวัสดีปีใหม่ 2567 บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าทุกท่าน
❤️❤️❤️ ขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานของทุกท่านตลอดปีที่ผ่านมา…คณะผู้บริหาร รพ.ฯ ขอจัดความหนาวเล็กๆ มาส่งมอบให้บุคลากรทุกท่านค่ะ