1

คณะผู้บริหาร รพ.ฯ ร่วมพิธีบวงสรวง พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย

พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานสังกัดหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาของกรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567