1

สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ร่วมกับสหวิชาชีพ จัดกิจกรรม “ Healthy by yourself ”

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ Healthy by yourself ” พร้อมร่วมออกกำลังกาย โดยมี นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์ รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง รพ.ฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ จัดโดย สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ร่วมกับสหวิชาชีพ ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567