1

กิจกรรม “ พร.ร่วมใจ ก้าวเดินไปด้วยกัน ” ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล นขต.พร. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

พลเรือตรี ประทีป ตังติสานนท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ พร.ร่วมใจ ก้าวเดินไปด้วยกัน ” ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล นขต.พร. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา โดยมี พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗