1

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุกองทัพเรือ

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยผู้สูงอายุจะได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษาพร้อมรับการรักษาทางทันตกรรม และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก , ความรู้โรคในช่องปาก รวมถึงการดูแลทำความสะอาดฟันปลอม ณ ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567